Svegs GK + Svensk Golf

Eftersom tidningen Svensk Golf övergår till att bli en prenumererad tidskrift i framtiden så har Svegs GK inlett ett samarbete med Svensk Golf.

På detta vis så får alla Svegs GK´s medlemmar ett specialpris för resten av 2020 på 239:-

Svegs GK får också ett bidrag på 40:- för varje tecknad prenumeration.

Klicka på bilden för att ta del av erbjudandet

Väl mött på golfbanan i sommar.

Nya Världshandikappsystemet

Nytt hcp-system införs i Sverige 1 mars 2020. I korthet innebär det att hcp räknas ut på de 8 bästa ronderna av de senaste 20. Man utgår från 2018 . Har man inte 20 st registrerade ronder så utgår systemet från de man har.
Hcp kommer att förändras för en del. En del får höjd hcp, andra får sänkt hcp och en tredje grupp kommer att ligga på samma hcp som man har nu.
För att se vilken hcp man får så logga in på Min Golf från 3:e mars då tror man att systemet har hunnit med allt. För att få en så rättvisande hcp så framöver gäller att registrera alla hcp-grundande ronder på Min Golf.

OBS! Nya slopetabeller kommer att anslås ute i Byvallen och läggas in på hemsidan.

Klicka här för mer information

Lyssna även på podavsnittet från Svensk Golf som förklarar handicapsystemet

Kallelse till årsmöte

Kallelse till årsmöte Svegs Golfklubb
Härmed kallas du som medlem i Svegs Golfklubb till årsmöte söndag den 15 mars kl 16.00
Närvaro, yttranderätt och förslagsrätt har du som medlem.
Motioner till årsmötet skall inkomma till styrelsen senast 3 veckor innan årsmötet.
Plats: Ewertsgården, Byvallen 621, Sveg

Anmälan till info@svegsgk.se är önskvärd inför årsmötet för planering av fika.

VÄLKOMMEN!