Det händer på banan

Vecka 38

Banan är öppen för spel.
Alla är välkomna att spela

Nästa tävling: 28/9 Final veckogolfen 2019
Rangen öppettider: Måndag-Söndag 08.00-19.00
- Info från banpersonal och greenkeeper -