Välkommen till - Svegs Golfklubb -

Sidan är under ombyggnad.

20160525
Banan är öppen med vintergreener
20160524
TÄVLINGSCHEMA FÖR 2016 ÅTERFINNS HÄR

VÄLKOMMEN TILL SÄSONGEN 2016!
Klubben kan nu meddela att ett avtal är klart för golfsäsongen 2016 och att det kommer att ske vissa förändringar.

Evert tackar för sig som greenkeeper, men kommer att vara tillgänglig för rådfrågning för kommande personal.

I Styrelsen så har Britt Grängzell och Jacob Olofsson avgått och tillkommer gör istället Karin Fabricius och Axel Persson.

Medlemsavgifter kommer höjas för att bättre matcha avgifter till golfförbund och för GIT som har höjts eftersom medans avgiften för medlemskap har varit densamma.Det kommer att bli en utmanade sommar utan Evert som Greenkeeper och från klubbens sida finns en förhoppning att få till en långsiktig lösning med personal på banan och en förutsättning för att det ska fungera denna sommar är att det finns medlemmar som kan ställa upp och stötta personalen som kommer att finnas på banan, ingen ska behöva göra allt men förhoppningsvis kan alla ställa upp på något sätt.
Medlemskapavgifter 2016

Typ av medlemskap
Greenfeemedlemskap
Fullvärdigt medlemskap
Seniorer
580 SEK/år
2480 SEK/år

Seniorer äkta make/sambo
580 SEK/år
2280 SEK/år

Yngre Junior tom 19 år
580 SEK/år

Äldre Junior 20-21 år
580 SEK/år
1.000 SEK/år

Inbetalda avgifter för medlemskap återbetalas ej.

Med vänlig hälsning,
Svegs GK styrelse
Niklas Quarnå Ordförande
Emil Olsson Kassör
Thomas Wiklund Ledamot
Alva Hedengran Sekreterare
Kurt Hellqvist Ledamot
Karin Fabricius Ledamot
Axel Persson Ledamot

KONTAKTINFORMATION
Vill ni veta mer om våra medlemskap, tävlingar, greenfee och de möjligheter som finns hos oss på Svegs Golfklubb?
Hör av Dig till oss på telefon 0680-121 00, e-post info@svegsgk.se eller gör ett besök på vårat kansli.

Svegs Golfklubb
Byvallen 621
842 94 SVEG
Telefon: 0680-121 00
E-post: info@svegsgk.se
Bankgiro: 5778-5784

Besöksadress : Golfbanan, Byvallen, 842 94 Sveg

Kansliets öppettider: Måndag-Fredag kl 10-14