Organisation

Svegs GK styrelse

Ordförande
Markus Grängzell

Ledamot
Britt Grängzell
Evert Grängzell
Jonas Eden 
Göran Andersson
Mattias Grängzell
Ingalill Lundborg

Suppleant
Eugén Mattson
Ann-Lis Dahl

Vice ordförande

Kassör

Sekreterare

Greenkeeper

Tävlingskomittè

Kanslist

Banarbetare

 

 

Uppdaterad 2019-04-07