Organisation

Svegs GK styrelse

Ordförande
Markus Grängzell

Ledamot
Lennart Svensson
Thomas Wiklund
Jonas Eden 
Göran Andersson
Claes Proos
Bengt Andersson

Suppleant
Ingalill Lundborg
Ann-Lis Dahl

Vice ordförande

Kassör

Sekreterare

Greenkeeper
Evert Grängzell

Tävlingskomittè

Kanslist

Eva

Banarbetare

Fredrik
Nina

 

Uppdaterad 2020-03-15