Organisation

Svegs GK styrelse

Ordförande
Jonas Edén

Sekreterare
Göran Andersson

Kassör
Thomas Wiklund

Ledamot
Markus Grängzell
Lennart Svensson
Bengt Andersson
Claes Proos

Suppleant
Ingalill Lundborg
Ann-Lis Dahl

Vice Ordförande

Markus Grängzell

Greenkeeper

Tävlingskomittè

Kanslist

Eva

Banarbetare

Fredrik
Nina

Jonatan

 

Uppdaterad 2021-06-08