Organisation

Svegs GK styrelse

 

2018-11-15  Väntar på en korrekt uppdaterad styrelselista. 

Ordförande

 

Vice ordförande

 

Kassör

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Sekreterare

Greenkeeper

 

Tävlingskomittè

 

Kanslist

Banarbetare