Organisation

Svegs GK styrelse

Ordförande
Markus Grängzell

Ledamot
Lennart Svensson
Thomas Wiklund
Jonas Eden 
Göran Andersson
Mattias Grängzell
Bengt Andersson

Suppleant
Ingalill Lundborg
Ann-Lis Dahl

Vice ordförande

Kassör

Sekreterare

Greenkeeper

Tävlingskomittè

Kanslist

Banarbetare

 

 

Uppdaterad 2020-03-15