Erbjudande till golfmedlemmar i Sverige

Fullvärdiga medlemmar i landets klubbar kan lösa ett GÄSTKORT som berättigar till fritt spel på Svegs GK´s golfbana i Byvallen under 2022

Kostnad för kortet är 1.000:-.

Kontakta kansliet 0680-12100 eller mail till info@svegsgk.se