Organisation

Svegs GK styrelse

Ordförande
Jonas Edén

Sekreterare
Göran Andersson

Kassör
Thomas Wiklund

Ledamot
Markus Grängzell
Lennart Svensson
Stefan Persson

Christopher Sjöborg

Suppleant
Anna-Maria Mohlin

Vice Ordförande

Markus Grängzell

Greenkeeper

Tävlingskomittè

Kanslist

Banarbetare

 

 

Uppdaterad 2021-06-08