Det händer på banan

Vecka 39

Banan är öppen för spel.

Info från Banpersonal & Greenkeeper:
Laga nedslagsmärken och lägg tillbaka torvor
Vid frost bedträd ej greenerna