Det händer på banan

Vecka 38

Banan är öppen för spel
Vid frost beträd ej banan - senare lägg din runda
Info från Banpersonal & Greenkeeper:
Laga nedslagsmärken och lägg tillbaka torvor