VÄLKOMMEN TILL GOLFSÄSONGEN 2016!

Klubben kan nu meddela att ett avtal är klart för golfsäsongen 2016 och att det har skett vissa förändringar.
Evert Grängzell tackar för sig som greenkeeper, men kommer att vara tillgänglig för rådfrågning för kommande personal.

I styrelsen har Britt Grängzell och Jacob Olofsson avgått. Istället tillkommer Karin Fabricius och Axel Persson.

Medlemsavgifter mm har höjts för att bättre matcha avgifter till Svenska Golfförbundet och GIT. Avgiften för greenfeemedlemskap är densamma.