Sponsorgolfen inställd

Svegs GK Tävlingsledning för Sponsorgolfen meddelar att Sponsorgolfen är inställd pga av regn och kommer inte spelas Lördag 5/8-17

Tävlingen kommer senareläggas och en ny inbjudan med det nya datumet kommer skickas ut till sponsorerna och även publiceras på hemsidan. Denna inbjudan kommer att skickas ut under vecka 32.

/Tävlingsledningen