Kort info från Årsmötet

Thomas Wiklund för årsmötet vald ordförande öppnade mötet och hälsade 17 närvarande välkomna.

Ordförande gick igenom dagordningen och Daniel Agnar Andersson blev invald som styrelseledamot samtidigt som Markus Grängzell, Göran Andersson och Lennart Svensson avgick som ledamöter. det kommer finnas 2 vakanta platser som styrelsen kommer försöka fylla upp. intresserad? hör av dig till kansliet så kontaktar vi dig.

Jonas Edén omvaldes till klubbens ordförande

Verksamhetsberättelsen gicks igenom och styrelsen fick ansvarsfrihet för år 2022. inga inkomna förslag eller motioner hade inkommit så det var inget som har behandlats. under övriga frågor framkom att en trädgårdsgrupp ska skapas och för intresserade där så är Inez Johnsson sammankallande. Kontakta Inez eller kansliet för mer info

Även en bunkergrupp har skapats och där är Peder Carlsson sammankallande, Kontakta Peder eller kansliet för mer info.

Styrelsens nya utseende ser ut så här från 2023-04-04 [Klicka här]