Justering på Onsdaxgolfens starttider

vi väljer att senarelägga starttiden för onsdaxgolfen från 17:00 till 18:00 och även anmälningstiden stänger en timme senare, dvs 16:30

Då vi fått önskan om detta för att fler ska kunna ha möjlighet att deltaga

Hoppas vi ses på onsdag.