Vecka 40

Banan är öppen för spel

Vid frost beträd ej greenerna


Svegs GK tackar samtliga sponsorer och deltagare för 2022 års tävlingsmedverkan. Väl mött 2023 för nya tävlingar.


Info från Banpersonal & Greenkeeper:
Laga nedslagsmärken och lägg tillbaka torvor
Vid frost bedträd ej greenerna