Vecka 41

Banan är öppen för spel

Vid frost beträd ej greenerna
Svegs GK tackar samtliga sponsorer och deltagare för 2023 års tävlingsmedverkan. Väl mött 2024 för nya tävlingar.


Info från Banpersonal & Greenkeeper:
Laga nedslagsmärken och lägg tillbaka torvor
Vid frost bedträd ej greenerna