Golf som friskvård 2021

Kom ihåg att du kan söka bidrag för ditt golfspelande hos din arbetsgivare om denna erbjuder det.

I januari 2018 beslutade högsta förvaltningsdomstolen att golf ska anses som friskvård. Skatteverket tolkar beslutet som gällande för alla ”dyra” sporter och bestämmer därmed inte längre över vilka aktiviteter som är godkända. Det avgörande är att aktiviteten är motion, men vilken form motionen tar har mindre betydelse. Dock kan du inte använda friskvårdsbidraget till utrustning för att utöva din aktivitet, till exempel att hyra en cykel, pjäxor, golfklubbor eller köpa en ny sadel till din häst.

Fel på fakturautskick 2021
Dock missade vi på kansliet att särskilja medlemskapet och spelrättsavgiften på fakturan som vi skickat ut till dig. 
På fakturan står endast Fullvärdigt medlemskap.

Ni kan ladda ner ett kompliterande dokument som specificerar avgifterna när ni ska skicka in det till eran arbetsgivare.

Så ska ni ansöka om friskvård så kan ni skriva ut denna sida och bifoga med eran faktura från oss. 

Vi har även korrigerat våran medlemskapsida med denna information

Denna fil kan även laddas ner härifrån

Läs mer information från Skatteverket. 
Friskvårdsaktiviteter.
Vad är en personalförmån.
Förtydligande kring friskvårdsbidrag.

Golf som friskvård 2020

Kom ihåg att du kan söka bidrag för ditt golfspelande hos din arbetsgivare om denna erbjuder det.

I januari 2018 beslutade högsta förvaltningsdomstolen att golf ska anses som friskvård. Skatteverket tolkar beslutet som gällande för alla ”dyra” sporter och bestämmer därmed inte längre över vilka aktiviteter som är godkända. Det avgörande är att aktiviteten är motion, men vilken form motionen tar har mindre betydelse. Dock kan du inte använda friskvårdsbidraget till utrustning för att utöva din aktivitet, till exempel att hyra en cykel, pjäxor, golfklubbor eller köpa en ny sadel till din häst.

Fel på faktura utskick 2020
Dock missade vi på kansliet att särskilja medlemskapet och spelrättsavgiften på fakturan som vi skickat ut till dig. 
På fakturan står endast Fullvärdigt medlemskap.

Men det bifogades ett extra papper där spelrättsavgiften och medlemsskapet är separerat i totalbeloppet.

Så ska ni ansöka om friskvård så kan ni skriva ut denna sida och bifoga med eran faktura från oss. 

Vi har även korrigerat våran medlemskapsida med denna information

Denna fil kan även laddas ner härifrån

Läs mer information från Skatteverket. 
Friskvårdsaktiviteter.
Vad är en personalförmån.
Förtydligande kring friskvårdsbidrag.

 

Golf som friskvård

Kom ihåg att du kan söka bidrag för ditt golfspelande hos din arbetsgivare om denna erbjuder det. 

I januari 2018 beslutade högsta förvaltningsdomstolen att golf ska anses som friskvård. Skatteverket tolkar beslutet som gällande för alla ”dyra” sporter och bestämmer därmed inte längre över vilka aktiviteter som är godkända. Det avgörande är att aktiviteten är motion, men vilken form motionen tar har mindre betydelse. Dock kan du inte använda friskvårdsbidraget till utrustning för att utöva din aktivitet, till exempel att hyra en cykel, pjäxor, golfklubbor eller köpa en ny sadel till din häst.

Fel på faktura utskick 2019
Dock missade vi på kansliet att särskilja medlemskapet och spelrättsavgiften på fakturan som vi skickat ut till dig. 
På fakturan står det Se Bild

Det skulle ha stått
Medlemskap 2019    580kr
Spelrätt 2019           1900kr
Summa                      2480kr

Så ska ni ansöka om friskvård så kan ni skriva ut denna sida och bifoga med eran faktura från oss. 

Vi har även korrigerat våran medlemskapsida med denna information

Läs mer information från Skatteverket. 
Friskvårdsaktiviteter.
Vad är en personalförmån.
Förtydligande kring friskvårdsbidrag.