Förtydligande

Här kommer ett förtydligande: till inlägg

https://www.svegsgk.se/2018/05/03/besked-infor-sasongen-2018/

Det är korrekt att det finns ett beslut om likvidation av klubben. Det togs, som ovan nämnts, på årsmötet. Avvecklingen av klubben ska ske gradvis under året.

En likvidator är utsedd att göra detta. Denne har också mandat att fatta de beslut som berör klubben under avvecklingen.

Varför gör vi då ett avtal med HVGK?

Jo, därför att många redan betalat in medlemsavgift för detta år. De gjorde detta innan beslutet om avveckling.

Då medlemsavgiften vid en avveckling dessvärre inte betalas tillbaka och för att de inte skulle bli raderade från GIT.-systemet så var vi tvungna att hitta en lösning.

Det fanns anbud från andra klubbar också, men vi valde att gå vidare med HVGK.

Årsmötet godkände ju att en likvidator skulle utses och då har denna också rätt att fatta beslut.

Givet alla parametrar så blev det HVGK som beslutet föll på.

Vilket anbud som är bättre än andra är ju upp till var och en att tycka.

De andra buden är bara känt för likvidatorn, så hur de har kommit till andras kännedom är ju märkligt.

Även att välja en annan klubb är helt valfritt. Så att man ”betalar in pengar till en klubb som inte finns” är direkt felaktigt uttryckt. Svegs GK kommer gradvis att avvecklas under året och vi räknar med att vid årsskiftet avveckla klubben och de befintliga medlemmarna förs över till HVGK.

1 thought on “Förtydligande

Comments are closed.