23 deltagare slöt upp

på årsmötet dök det upp 23 deltagare. Där det blev 2 nya styrelsemedlemmar invalda. Stefan Persson och Christopher Sjöborg. Sedan avhandlades stagdenliga punkter och årsmötet avslutades med kaffe och macka.