Kallelse till årsmöte

Kallelse till årsmöte Svegs Golfklubb
Härmed kallas du som medlem i Svegs Golfklubb till årsmöte söndag den 15 mars kl 16.00
Närvaro, yttranderätt och förslagsrätt har du som medlem.
Motioner till årsmötet skall inkomma till styrelsen senast 3 veckor innan årsmötet.
Plats: Ewertsgården, Byvallen 621, Sveg

Anmälan till info@svegsgk.se är önskvärd inför årsmötet för planering av fika.

VÄLKOMMEN!