Går det att spela golf i corona tider?

https://www.facebook.com/148243818578863/posts/2820338244702727/

Svenska Golfförbundet

Golfspel i coronatider – funkar det? Absolut. 🏌️‍♀️ Så länge du tänker på att följa de riktlinjer som myndigheterna och golfklubben har satt upp kan golfen bidra med många positiva inslag. På golf.se/golfspelcorona kan du se SGF:s allmänna rekommendationer kring golfspel just nu. 💚

Hela inlägget är länkat från Svenska golfförbundets facebooksida